Obec Tochovice
Tochoviceoficiální stránka obce

Mimořádné události, bezpečnost, krizové řízení

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace území a státu.

 • Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Tochovice obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách nebo na odkazu zde...
 • Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz,  portál veřejné správy
 • Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz
 •  

  Výstražné informace 

   

  Český hydrometeorologický ústav 

Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna v případě vyhlášení krizového opatření hlásit v obci, v jejímž správním obvodu bude pobývat, přechodnou změnu pobytu v rozsahu:

a) jméno, popřípadě jména,

b) příjmení,

c) datum narození,

d) místo trvalého pobytu a 

e) místo přechodné změny pobytu.

Metodika-údaje-přechod.změnách-pobytu.pdf (84.31 kB)


Kontakty v případě krizové situace

Skupina krizového řízení:

Funkce: starosta
Jméno, příjmení: Radek Walter
Kontakt (MT): 724 040 635
Doporučená činnost ve štábu: řídí 1. směnu / zabezpečuje informování

Funkce: místostarosta
Jméno, příjmení: Ing. Václav Hrubý
Kontakt (MT): 775 374 773
Doporučená činnost ve štábu: řídí 2. směnu / zabezpečuje informování

Funkce: velitel SDH
Jméno, příjmení: Jana Duspivová
Kontakt (MT): 607 924 459
Doporučená činnost ve štábu: zabezpečuje evakuaci

Funkce: ředitel školy
Jméno, příjmení: Mgr. Jiří Sladovník
Kontakt (MT): 318 682 754
Doporučená činnost ve štábu: zabezpečuje nouzové přežití

Funkce: zastupitel
Jméno, příjmení: Jiří Jarolímek
Kontakt (MT): 607 141 513
Doporučená činnost ve štábu: zabezpečuje monitoring situace

Funkce: sekretářka/účetní
Jméno, příjmení: Marie Vestenická
Kontakt (MT): 607 660 296
Doporučená činnost ve štábu: zabezpečuje zázemí pro KŠO


S odvoláním na zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení uvádíme webové stránky:

https://www.hzscr.cz/clanek/jednotny-system-varovani.aspx

www.zachranny-kruh.cz,

na kterých se dozvíte téměř vše co potřebujete v případě jakékoliv krize. Jedná se o informační systém pro města a obce, který vychází ze zkušeností a praxe.

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-mesta-a-obce/bezpecnostni-informacni-system.html

Bezplatná pomoc v oblasti speciální pedagogika, právní poradenství, psychoterapie - kontakt (434.95 kB)

Poradna pro oběti trestných činů - kontakty a poradenství (130.12 kB) - informační leták (240.57 kB) 

Bezpečnostní desatero - HZS (779.45 kB)

Policie ČR: 158
Policie ČR - Obvodní oddělení Březnice:  974 879 710
, 727 968 510
Obecní úřad Tochovice: 318 682 760
Starosta: 724 040 635
Místostarosta:
775 374 773

Telefonní čísla při poruchách

Elektřina: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 800 850 860
Plánované odstávky el. proudu lze zjistit prostřednictvím odkazu: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html
Plyn: RWE, Pohotovost 1239, Nonstop zákaznická linka 840 11 33 55, info@rwe.cz
Telefony: O2 - Telefonica Czech Republic, a.s. 800 184 084

Prevence kriminality v České republice

Na webových stránkách zřízených Ministerstvem vnitra ČR naleznete informace, rady a doporučení týkající se tématu prevence kriminality a bezpečnosti včetně zpravodaje Prevence do každé rodiny.

Metodické příručky

 • Psychosociální krizová pomoc - https://www.mvcr.cz/clanek/psychosocialni-krizova-pomoc
  Informační letáky pro případ dopravních nehod a jejich následků.
 • Humanitární pomoc v České republice (pdf 1,57 MB, 3.aktualizované vydání 2006) - tato příručka volně navazuje na sborník s názvem Humanitární pomoc v ČR, vydaný v roce 1998, s přehledem vybraných organizací a institucí nabízejících humanitární pomoc obyvatelstvu za mimořádných situací. Jde o pokračování snahy rozšířit získané poznatky a zkušenosti mezi organizace a instituce, které humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu poskytují.
 • Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele - https://www.mvcr.cz/clanek/pro-pripad-ohrozeni-prirucka-pro-obyvatele
  Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události
 • Sebeochrana obyvatelstva ukrytím - https://www.mvcr.cz/clanek/sebeochrana-ukrytim
  Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, odpovídá na nejčastější dotazy směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí
 • Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek - https://www.mvcr.cz/clanek/chovani-obyvatelstva-v-pripade-havarie-s-unikem-nebezpecnych-chemickych-latek
  Příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo
 • Požární ochrana - příručka pro podnikatele zde... Typ: PDF dokument, Velikost: 5.76 MB- tato příručka vznikla pro potřeby podnikatelů, kteří se zajímají o to, jak předcházet požárům; kolektiv autorů se pokusil nabídnout některé základní informace, případně upozornit na další souvislosti

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

brko

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
prudký déšť 29 °C 16 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 21/13 °C
neděle 23. 6. oblačno 21/11 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 20/13 °C

podbrdsko

Mapa a body zájmu

mapa

Povodňový plán

PP

Hladiny vodních toků

vodní tok

Hladiny vodních toků
Srážkoměr
Teploměr

Jméno: pribram
Heslo: pribram

Mapa Tochovice