Obec Tochovice
Tochoviceoficiální stránka obce

Památky

Kostel sv. Martina, Faráři v Tochovicích Zámek a zámecký park, Sakrální památky
kostel

Kostel Svatého Martina

Nejstarší památka v obci. Farní kostel sv. Martina stál již od roku 1331 a od roku 1356 byl farním kostelem. V 16. století byli zde i duchovní. Roku 1612 byl dosazen byl do Tochovic jakýsi kacířský predikant, o jehož odstranění sami osadníci žádali. Roku 1624 byl přidělen kostel jako filiální k Bubovicům, potom k Březnici v roce 1788, načež roku 1837 byla zřízena v Tochovicích expozitůra, roku 1858 byla na faru povýšená.  

Ze starého kostela s přilehlou dřevěnou zvonicí zbylo presbyterium, k němuž byla přistavěna nová loď s vysokou věží v letech 1899 až 1904 do ní byly umístěny nové zvony které byly odlity z puklého zvonu staré zvonice od firmy Perner z Českých Budějovic. (ty byly za I. světové války zrekvírované stejně jako píšťaly z varhan). Gotický portál byl ponechán. Do zdi jsou zasazeny staré náhrobní kameny. Nejstarší náleží Benigně Kolovratové (zemř. 1554), sestře Filipiny Welserové, manželky arcivévody Ferdinanda. Jiný patří Ludmile Kolowratové ze Švamberka ( zemř. 1562), Janu Josefu Šenovicovi a Anně Gabriele Šenovicové. Vyřezávané oltáře dodala firma Josefa Krejčíka z firmy Praha - Bubny. braz sv. Martina na oltáři namaloval Jan Umlauf roku 1879. Křížovou cestu namaloval kněz Bedřich Kamarýt též malíř a spisovatel.

oltar

Nové tři zvony byly po válce nakoupeny od firmy Herold z Chomutova na malé věži byl pk i malý zvonek sakrální.  Během II. světové války 1.4.1942 zrekvírované zvony 4 sv. Martin, sv. Petr a sv. Martin II, ponechán byl pouze malý zvon umíráček. Nyní je na věži již pouze jeden zvon z roku 1950. 

Při kostele je hřbitov rozšířený v roce 1888. U hřbitova je i farní budova (nová fara). Stará fara dnes je č.p. 78 pod školou (první fara a později i farská stodola bývala na farské zahradě). Součástí hřbitova je i márnice. 

Faráři v Tochovicích

Jan Křivánek 1839 - 1.10.1852 kaplan na zámku dochází do kostela
P. Josef Česaný *19.3.1824 - +13.10.1862 ( 16.3.1858 nastupuje na novou faru)
P. Josef Matějovic *9.6.1828 - +13.7.1871 (na faře 1862 - 1871)
spisovatel, básník a zakladatel r. 1870 střižního a konzumního spolku "Zdar" 
P. Josef Smetana *15.3.1938 - +25.9.1877 (na faře 1872 - 1877)
P. Jiří Tykal *11.12.1845 - +25.8.1920 (na faře 1888 - 1920)
P. Matěj Novák *24.1.1875 (na faře 1921 - 1939) v roce 1940 odchází k sestře na Dobříš
P. Jan Smrčina *30.5.1909 + 11.5.1992  (poslední farář na Tochovické faře)
(Na kněze byl vysvěcen v roce 1935. V letech 1941-1959 farář v Tochovicích. V letech 1959-1960 politický vězeň, poté až do roku 1968 byl bez "státního souhlasu". Poté v letech 1968-1973 byl administrátorem farnosti Kamenický Šenov v litoměřické diecézi. V závěru života byl v téže diecézi výpomocným duchovním farnosti Horní Poustevna)

smrčinanovak
P. Jan Smrčina poslední farář na Tochovické faře a jeho předchůdce P. Matěj Novák

kostelkostel

Kostel před přestavbou která začala roku 1899 i se starou zvonicí

zamek

Zámek a zámecký park

Empírový zámek, vystavěný nejspíš na místě bývalé tvrze na počátku 19. století patrně za Doroty Tallezrand-Périgordové v letech 1733 - 1739, je dvoukřídlá jednopatrová budova obrácená průčelím do anglického parku. Fasádu člení vysoké pilastry, na nichž spočívá římsa a trojúhelníkový štít. V přízemí levého, západního křídla (kde asi stávala tvrz) je otevřená arkáda. Protější křídlo, které kdysi sloužilo jako konírna a kočárovna, má jednoduchou fasádu. Po obou stranách rizalitu středního traktu jsou symetricky umístěné průjezdy. Štíty na zadních průčelích středního a levého křídla mají bohatou plastickou výzdobu. Vpředu a za parkem je anglický park. Zámek a park je soukromým majetkem a není přístupný veřejnosti.

zamek

zamek

Sakrální památky

kaple

Kaple Svaté Anny

Na cestě do Březnice stojí drobná barokní kaple sv. Anny u níž se konali pobožnosti již před rokem 1780. Obnovena byla obcí Tochovice v roce 2013

Kaple je drobná stavba čtvercového půdorysu s vpadlými, čtvrtkruhově zaoblenými nárožími a barokně členěnou fasádou, byla vystavěna před polovinou 18. stol.
Je obrácená vchodem přibližně k S. - SSV., stojí v jižní části obce naproti zámeckému parku za mírnou levotočivou zatáčkou hlavní silnice na Březnici, proti jejíž novodobě zvýšené úrovni je ponořena asi o 0,5 m. Malá stavba čtvercového půdorysu o délce strany přibližně 2,5 m s vpadlými, čtvrtkruhově zaoblenými nárožími je vyzděna ze smíšeného materiálu patrně s převahou cihel, zdivo je omítnuto staršími opadávajícími vápennými omítkami, tónovanými v základní ploše světlým okrem, plasticky vystupující články jsou zdůrazněny smetanově bílou barvou. Interiér je zaklenut plackou, jež spočívá na štíhlých pilastrech v rozích. Stěny kaple pročleňují mělké půloválně završené výklenky v profilovaných šambránách. Podlaha je vydlážděna starými cihlami. Exteriér malé jednoduché stavbičky je výrazně a dynamicky pročleněn bohatě profilovanou a vyžlabenou korunní římsou, která se nad každou stranou kaple prohýbá v segmentově vyklenutém oblouku. Čelní sev. strana je v téměř celé šíři prolomena půloválně sklenutým vchodem bez kamenného ostění, rámovaným pouze šambránou s římsovými hlavicemi a jednoduše profilovanou a mělce vyžlabenou archivoltou. Vchod uzavírají nové dvoukřídlové železné dveře. V nadpraží portálu se uplatňuje štuková supraporta, rámovaná po stranách volutami a zakončená jemně profilovanou a uprostřed segmentově prohnutou římsou. Boční strany kaple vyplňují slepá okna v ploché šambráně s lištou, završená odsazeným segmentovým záklenkem s lichoběžníkovým vrcholovým klenákem. Základnu oken vyjadřuje profilovaná parapetní římsa se zbytkem čabrakového ornamentu. Zadní jižní strana je hladká bez okna. Vpadlá zaoblená nároží zdobí jednoduché čabraky, zavěšené na hlavní římsu. Střechu tvoří nízký čtyřboký jehlan, malebně při základně zvlněný segmentovým vyklenutím hlavní římsy. Ve vrcholu střechy, kryté prejzy, je železný kříž. Nízký obvodový sokl se uplatňuje pouze na sev. vstupní straně kaple, na ostatních stranách je ponořen pod zvýšenou úroveň terénu.

Vnitřní malby:

1234

 

jan

Socha sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Modřejku

Barokní socha byla postavena v roce 1765. Na svátek sv. Jana (24. června) se k soše konal průvod z kostela a večer po celý oktáv soukromé pobožnosti.

sloup

Sloup Nejsvětější Trojice

Sloup u cesty na nádraží z roku 1813 jsou na něm symboly víry, naděje a lásky. Obnoven byl obcí Tochovice a vysvěcen byl 8.6.2006 P. B. Richtrem. Foto zde...

modrovicky

Kříž u Modřovické cesty

Kříž zbudoval Jakub Maršík posvěcen byl 15. září 1872 obnovila obec Tochovice

blahuv kriz

Bláhův kříž

Leží v úvoze cesty u lesa „Džbány“, kterému se říkalo „ V Bláhovic skále“. Cestu využívali horníci, kteří denně chodili na šachty do 15 km vzdálených „Březových Hor“ v Příbrami.„Bláhovic skála“ byla pověstná jako působiště nadpřirozených bytostí a po setmění se jí každý vyhýbal. Pověst vypráví že jeden z horníků se jednoho dne ráno opozdil a na záda mu v těchto místech skočil čert, se kterým utíkal až na „Březové Hory“. Tím že se nezastavil, si zachránil život. Spolu s ostatními horníky pak na místě kde k události došlo, vystavěli kříž, který zasvětili Sv. Barboře patronce horníků. Kříž byl celá léta výraznou dominantou obce, zastavovalo se u něj i procesí na Svatou Horu.
V kameni (vykopaném při opravě) napravo u Bláhova kříže je viditelný zbytek zakotvení původního železného kříže, který byl zničen v padesátých letech. V pozadí Holý vrch a bývalé keltské hradiště Třebsko II.

podtochovicky

Kříž v Podtochovicích

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

brko

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
prudký déšť 29 °C 16 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 21/13 °C
neděle 23. 6. oblačno 21/11 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 20/13 °C

podbrdsko

Mapa a body zájmu

mapa

Povodňový plán

PP

Hladiny vodních toků

vodní tok

Hladiny vodních toků
Srážkoměr
Teploměr

Jméno: pribram
Heslo: pribram

Mapa Tochovice