Obec Tochovice
Tochoviceoficiální stránka obce

Historie

Podklady pro tuto stránku byly vyhledány v kronice obce Tochovice

 
1933

Sport zvaný fotbal, který byl ve městech provozován již delší dobu, se loni a předloni ukázal také v naší obci, ale v tomto roce začal být provozován usilovněji. Propagovali jej zejména Oldřich Kliment (holič) s bratrem, Karel Pavelka, Soukupové, Jaroslav Honzík a Havelka z Horčápska. Obec propůjčila fotbalistům kus obecních drah ke zřízení hřiště. Pronajmout jej nechtěla, protože draha jsou pro husy, ovce a dobytek. Sportovci za pomoci některých rolníků (Václava Kuchaře a Ladislava Čížka) srovnali terén na hřišti. Prvním jejich zápasem bylo utkání se sportovním klubem Březnice. Od B řeznice byli poraženi 4:0. V odvetě na hřišti v Březnici zvítězili Tochovice 3:2. Dalšímy týmy, se kterými se Tochovice utkali byli: Milín, Dolní Hbity, Obořiště, Březové Hory, Pičín, Láz a Příbram.

historie
Zadní řada zleva:
Habada Karel, Šíma B., Fiřt Jar., Šprungl Lad., Čížek Sláva, Chlad Jiří, Čížek Fr., Zikan Lad.,
Přední řada:
Herold Jar. Branžovský Jos., Hlavín Josef

Zadní řada z leva: Ivaník Ondřej, Novotný Jiří, Chalupný Josef, Habada Karel, Fiřt Jaroslav, Vašek Josef, Furst těpán, Neuberg Jaroslav, prungl Jaroslav
Přední řada: íma Bohumil, Čížek Sláva, Červášek František

1934

Sportovní klub Tochovice: Jaroslav Honzík- předseda, Ladislav Lanz - místopředseda, Oldřich Kliment- jednatel, Karel Pavelka-pokladník. Sehrál 28 zápasů, z nich 14 vítězných, 4 nerozhodné a 10 prohraných. Dal 93 góly a dostal 79 gólů. Vykonal 12 zájezdů (do Mirovic, Mirotic, Staré Huti, Bělčic, Nové Vsi pod Pleší a j.). Zájezdy konány byly také autobusem, jehož při tom použilo i zdejší obecenstvo.

1938 - 1945

Sportovní činnost omezena výlučně na kopanou. Vedle prvého mužstva měl jako i před tím zálohu, dorost a žactvo. Asi jednu čtvrtinu hráčů tvořili hoši z okolních vesnic. Ku hrám používal původního hřiště na západní části drah. Pozemek propůjčila obec zdarma a omezila se na vybírání dávky ze zábav. Hřiště členstvo si samo vícekráte upravilo a rozšířilo na správné rozměry:100 x 60 m. K okrášlení bylo osázeno v roce 1936 lipami - asi 100 kusů bohužel dobytek spásající draha je tak poškodil, že až na 15 kusů všechny uhynuly. Koncem roku 1938 vsadil neúnavný činovník klubu Oldřich Kliment jasany a jeřáby, stejně tak i koncem války, avšak opětně ze všech vsazených stromů ušlo zkáze jen asi 10 kusů. V roce 1938 postavilo členstvo ku hřišti dřevěnou klubovnu o 3 místnostech. Její stavbu umožnil děkan Matěj Novák, který daroval klubu lípy, jež pak klub vyměnil za prkna u firmy Birhanzl v Březnici.V roce 1944 zřídil pak klub přístřeší pro obecenstvo na pravé straně hřiště, hleděno od silnice.Vedle této činnosti nezanedbával klub ani společenských zábav a osvěty. V masopustě pořádal pravidelně šibřinky i taneční zábavu a z jara i na podzim hrával divadlo až do doby, kdy jej Němci zakázali. V jednotlivostech byla činnost klubu tato:V roce 1939 sehrál 18 zápasů s brankovým poměrem 48:81, umístil se v III. třídě „Jih" na 3. místě. Sehrál dvě divadla a sice „Prach a broky" a „Zlatý liják". Obě režíroval Oldřich Kliment. Veselohra „Prach a broky" se hrála v přírodě. V roce 1940 umístil se klub v mistroství III. třídy na 5. místě s poměrem branek 11:27. Ochotníci klubu sehráli pod vedením Oldřicha Klimenta veselohru z lesnického života „Zelenou krev", provedenou na hřišti proti klubovně.V roce 1941 sehráno 29 zápasů s poměrem 65:95 a klub skončil v mistrovství III. třídy na 4. místě. Nejlepšími hráči byli: Šprungl, Folta, Duchoň, Rach. V roce 1942 měl klub 27 činných členů a sehrálo 30 zápasů s poměrem 102:68 a nejlepšími hráči byli V. Duchoň, K. Kadlec, J. Kadlec a Vondrášek.V roce 1943 oslavil klub 10-ti letí svého trvání. Měl 49 činných členů, sehrál 35 zápasů s poměrem 111:122. Sehrána tři divadla a sice „Dědeček prodaný", režírovaný Václavem Kučerou, „To byla noc", vedená Oldřichem Klimentem.Umístění v mistroství III. třídy na 4. místě. V roce 1944 sehráno 27 zápasů s poměrem 102:65. Klub se v mistrovství umístil ve II. třídě na 4.místě. V roce 1945 sehráno 21 zápasů s poměrem 121:59. V mistrovství se umístil ve II. třídě na 3. místě za Březnicí a Rožmitálem. Pozůstalým po členu V. Kotroušovi, který padl v revoluci odevzdal 2.500,- Kčs.

1946

Vedle sportovní čirmosti věnoval se klub i společenským zábavám a osvětě. Pořádal v masopustu karnevaly pěkné úrovně a hrál divadla. Jednatel: Oldřich Kliment, potom František Hubáček, pak Miroslav Špala. Činných členů : 33. Činnost: 28 zápasů. V mistrovství II. tř. odd. Březnice na 1. místě. Nejlepší hráči: Habada, Rach, Neuberg, Šíma, Hubáček a Čížek Jaroslav. Pokladna: 3.864,80 Kčs.

1947

Dne 24.6.1947 udělali mezi sebou členové SK sbírku 100,- Kč a poslali je SK Řevnice na opravu zničeného hřiště za okupace. Dne 7.8.1947 byl čistý zisk z taneční zábavy 767,50 Kč doplněn na 1000 kč a darován Karlu Habadovi na léčení v nemocnici. Úrazy byly dva: M. Kollára a Karla Habady. Od župní pokladny nedostanou nic. Kollár nedostane nic ani od pojišťovny. Habadův případ bude vyřízen až bude zdráv. Při každém zápase mají službu dva dorostenci, kteří napnou sítě a dají na místa praporky. O zápase dělají pomezní rozhodčí. Dosavadní sekretář Miroslav Špala se vzdává funkce, jelikož nemůže tuto zastávat. Funkci bude konati do mistrovských zápasů a pak j i předá předsedovi Rachovi.3.9.1947 byl koupen míč za 200,- Kčs od Františka Karasa. 19.12.1947 byl přečten dopis z ČFS o zastavení činnosti.

1948

Usneseno 25.1.1948 zaplatit doplatek za léčení v nemocnici Karla Habady v obnose 1.824,- Kč po skončení karnevalu. Hudba J.Kašpárka z Rožmitálu. Volenková scéna cigaretová??? Příznivci požádáni o přispění do bufetu. Zisk z karnevalu: 8.791,- Kčs. - Nejlepším hráčem byl Karel Habada, který však hrál jen jarní mistrovství, nebot' 26.5.1948 (?) při zápase v Březnici byla mu zlomena noha. Dalšími nejlepšími hráči byli:J. Neuberg, který je zároveň králem střelců, Vlasta Rach, Karel Folta, Fr. Hubáček, B. Šíma a j.foto

Zadní řada zleva:
Chalupný Josef, Rach Vl., Hubáček Fr., Břenda Josef, Kšanda Oldř. Neuberg Jar.
Přední řada:
Vyskočil V, Čížek V.,Čížek S., Folta K., Vyskočil L.

foto

Z HISTORIE (k 75. letému výročí založení klubu)

  „Sport zvaný fotbal, který byl ve městech provozován již delší dobu, se loni a předloni ukázal také v naší obci, ale v tomto roce začal být provozován usilovněji. Propagovali jej zejména Oldřich Kliment (holič) s bratrem, Karel Pavelka, Soukupové, Jaroslav Honzík a Havelka z Horčápska.“ Tak začínal dle tochovické kroniky fotbal v naší obci. Sportovní klub byl založen před 75 lety v roce 1933, klubové barvy byly stanoveny černá a bílá. První dresy měly černobílý pruh. Zakládající členové sportovního klubu byli František Šprungl, Karel Kníže, Josef Kuchař, Jaroslav Honzík, Karel Pavelka a František Červášek. Již v roce 1934 byl založen i „B“ tým.

   Za zmínku stojí připomenutí slavného zápasu z roku 1934, kdy na našem hřišti hostoval klub „Hellada Praha“. Byla to známá továrna na mýdla, která vlastnila sportovní klub. Přijeli k nám vlastním autobusem, měli dokonce i svůj rozhlas a to byla pro vesnici jako Tochovice tehdy velká senzace. Přesto Hellada prohrála v tomto zápase 2:1, radosti a slávy u domácích nebraly konce, večer se konala taneční zábava v hostinci u Mašků, který byl již při založení oficiálně ustanoven jako spolková místnost.

   V roce 1936 byl v Tochovicích sehrán první fotbalový turnaj „O křišťálový pohár Českého Slova“ a v roce 1937 se začla hrát IV. třída Podbrdské župy. V roce 1940 byl založen také dorost, který začal hned hrát také Podbrdskou župu. Na zápasy se jezdilo nejvíce na kolech, ale je zmíňka i o zájezdu do Lochovic autobusem nebo do Huti u Rožmitálu, kam se jelo koňským potahem na žebřiňáku. I přesto tehdy za Tochovice hrál asi nejslavnější fotbalista, člen SK Černobílí Praha Žižkov – Jindra Kadlec, všeobecně známí jako Káďa. Za války byl sport jedinou zábavou, ovšem negativně se tato doba projevila na hráčském kádru. Někteří fotbalisté jako Ladislav Šprungl, Karel Folta, Bohumil Šíma a Josef Mühlfeld byli totálně nasazeni na práce do Německa a tak museli pomoct další – František Hubáček, Karel Habada a Josef Chalupný.

   Na letním bytě byl v Tochovicích známý hráč „železné“ Sparty Praha Janda-Očko, který našemu klubu zprostředkoval nákup kopaček, za války velmi nedostatkové zboží. Rovněž v roce 1944 se uskutečnilo v Tochovicích přátelské utkání bývalých reprezentantů ČSR proti SK Tochovice – za reprezentanty nastoupili Tichý, Kolenatý, Janda- Očko, Podrazil …Utkání skončilo 2:2, což bylo považováno za velký úspěch.

   Po válce se klub potýkal s finančními problémy. Jelikož v okolí nastal velký rozvoj uranových dolů a někteří zaměstnanci UD Kamenná posílili naše mužstvo, byl v roce 1954 na ustavující schůzi Sportovní klub přejmenován na dobrovolnou sportovní organizaci „Baník Tochovice“. Na ustavující schůzi u Kozlovských bylo 23 účastníků, výbor ve složení Mastný Josef, Kliment Oldřich, Folta Karel, Ivaník Ondřej, Špitálský Ludvík, Herold Jiří a Rach Vlastimil.

   V roce 1959 byl založen oddíl žáků TJ Baník a v roce 1961 oddíl ledního hokeje. V roce 1969 byl jako nový předseda zvolen František Čížek z Horčápska, který svou práci vykonával poctivě dlouhé roky. V roce 1971 byl klub zpět přejmenován na SK Tochovice, ovšem aby se vyhovělo nadřízeným orgánům, bylo SK v roce 1975 přejmenováno na Tělovýchovná Jednota Tochovice, tak se jmenuje dodnes, i když jen úředně. My samy se cítíme Sportovním klubem a budeme při 75. letém výročí klubu uvažovat o vrácení původního názvu. Ovšem je zřejmé, že administrace a finanční poplatky jsou s tímto krokem spojeny víc než moc.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

brko

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 24 °C 14 °C
středa 24. 7. slabý déšť 20/13 °C
čtvrtek 25. 7. jasno 22/12 °C
pátek 26. 7. oblačno 25/11 °C

podbrdsko

Mapa a body zájmu

mapa

Povodňový plán

PP

Hladiny vodních toků

vodní tok

Hladiny vodních toků
Srážkoměr
Teploměr

Jméno: pribram
Heslo: pribram

Mapa Tochovice