Obec Tochovice
Tochoviceoficiální stránka obce

Historie a historické foto

Historické fotografie a tiskoviny

nihovna byla založena v roce 1924. První knihovník byl učitel Fr. Říha. Jmění knihovny bylo 1854 Kč, vydání 800,- Kč za knihy a 220 Kč za skříň.
                                                                                                       Z kroniky obce

avrba

Největší osobnost naší knihovny byl pan Antonín Vrba
odborník a pořadatel celé řady
kulturních akcí knihovny

Z historie po současnost 

Vraťme se však trochu zpět do historie.
Předchůdce „Knihovny“ byl „Čtenářsko-ochotnický spolek Tochovice“, který vznikl již počátkem 19. století. My si neumíme představit dobu bez radia, televize, záplavy časopisů, vlaku a aut, kdy každý cizinec byl vzácný zdroj informací ze světa. Tehdy kniha čtená při skromném osvětlení byla „Internetem“ současnosti.
V 1914 po vypuknutí I. světové války, tento spolek zanikl a veškeré knihy převzala farnost Tochovice, která mezi válkami tyto půjčovala. V1953 převzala veškerý knižní fond Základní škola Tochovice, která je půjčovala do roku 1957.
Od 5. října 1957 všechny knihy převzal Místní národní výbor a založil Místní lidovou knihovnu. Velkým štěstím a dobrým vkladem byla osoba pana knihovníka, který celých 43 let stál včele knihovny. Byl jím pan Antonín Vrba. Nikdo dnes nespočítá počet hodin jeho volného času, který vyplnil prací pro knihovnu a kulturu v naší obci. Nejde nevzpomenout na divadelní představení, přednášky pro žáky školy, nástěnky k jednotlivým výročím, koncerty vážné hudby, vyznamenání „Vzorná lidová knihovna“ a tím presentaci obce v blízkém i vzdáleném okolí. Po smrti pana Vrby převzali péči o knihovnu jeho manželka Květuše Vrbová a syn Vladimír Vrba. Po úmrtí paní Vrbové vede knihovnu paní Marie Letová a Vladimír Vrba.
V současné době má knihovna výpůjční fond 6.468 svazků. Mimo obyvatele Tochovic navštěvují knihovnu nejen občané Hořejan, St. Hrádku, Horčápska, St. Vody, ale i z Příbrami.

Vlivem dnešní doby je bohužel stále klesající návštěvnost dětí. Výpůjční doba je každý pátek od 15:30 do 17:00 hodin. Ačkoliv je stanovena výpůjční doba, jsou knihovníci ochotni do knihovny na požádání zajít i v jinou dobu..

Článek z časopisu čtenář číslo 8-9/1977

V Tochovicích (zemědělské obci o 565 obyvate­lích) pracuje jedna z nejaktivnějších lidových knihoven příbramského okresu. Letos je tomu plných dvacet let co ji převzal neprofesionální knihovník Antonín Vrba, povoláním dělník na Státním statku v Tochovicích.

Rok 1957 se tak stal významným předělem kul­turního dění v obci. Knihovna rok od roku zlep­šovala a zkvalitňovala výsledky své činnosti. Již po dvou letech svého působení, v roce 1959, zís­kal s. Vrba pro knihovnu čestné uznání tehdejšího ministerstva školství a kultury. Čtenáři si velice rychle zvykli na ochotného knihovníka, který vždy dokáže poradit s výběrem knih, který ob­stará potřebnou literaturu ke studiu. Jen špatné umístění bránilo knihovně, aby se mohla ucházet o titul. V          roce 1974 však byla přestěhována do dvou nových místností a tak mohl soudruh Vrba pokra­čovat ve své činnost a využívat přitom možností, literárně hudební večery, připravované ve spolu­práci se ZO SSM. Spolu s organizací SŮSP a tělový­chovnou jednotou pořádá knihovník přednášky a besedy s regionální tematikou i ke kulturním a politickým výročím. Školáci (v Tochovicích je čtyřtřídka) i děti z mateřské školky se s činností knihovny seznamují v pravidelných exkurzích. Protože je soudruh Vrba aktivním funkcionářem národního výboru a NF neobejde se žádná kul­turní akce v obci bez knihovníka. Žertem dodává, že nejlépe spolupracuje s odborovou knihovnou státního statku. A jak by ne, vždyť knihovníkem je tam on sám. I zde dosahuje vynikajících vý­sledků; OOR v Příbrami mu udělila v letošním roce bronzový odznak za dlouholetou práci v od­borové knihovně.

Takové množství úkolů je možno plnit jen s opravdovým zanícením, které s. Vrba má a které neztratil díky pochopení a vydatné pomoci své manželky.

Ze statistických údajů uvedu jen jeden — před­pokládám, že dost výmluvný: na jednoho obyva­tele této malé obce připadají 9,3 výpůjčky. Závě­rem snad zbývá jen jediné — k získání titulu Vzorná lidová knihovna srdečně blahopřát.

Jiřina Soukupová

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

brko

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
zataženo 19 °C 6 °C
čtvrtek 30. 5. déšť 17/10 °C
pátek 31. 5. déšť 16/9 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 13/9 °C

podbrdsko

Mapa a body zájmu

mapa

Povodňový plán

PP

Hladiny vodních toků

vodní tok

Hladiny vodních toků
Srážkoměr
Teploměr

Jméno: pribram
Heslo: pribram

Mapa Tochovice